Váš místní partner

Lokální partneři Junckers jsou k Vám dispozici po celém světě, využijte jejich odborných znalostí a zkušeností z místního trhu v úzké spolupráci s námi, mateřskou firmou Junckers v Dánsku.
Partneři Junckers prochází pravidelným školením a jsou certifikováni na základě náročného odborného školení v naší Junckers Academy. Máte tedy zaručeno, že instalace Vaší podlahy bude provedena vždy odbornou firmou dle instrukcí naší společnosti.
Na základě dlouhodobých zkušeností a technického know-how, jsou naši poradci Junckers kompetentními partnery před, během a po instalaci Vaší nové podlahy Junckers.
Odbornou instalaci v České republice provádí například certifikovaná společnost Pavlacký s.r.o., která úspěšně absolvovala naši Junckers Academy a prostřednictvím této společnosti Vám garantujeme nejvyšší možnou kvalitu instalace naší podlahy. Kontakt naleznete na www.pavlacky.eu.